info@vedella.cat - Mòvil: 679.857.102
Salut

consumidor responsable

Posted by
Els nostres hàbits quotidians estan contribuint a la degradació de la Natura. La societat en què vivim afavoreix el consumisme i el malbaratament, som la generació d ' "usar i llençar", però el nostre planeta constitueix un sistema tancat i les escombraries no desapareix al contenidor, tot va a parar a algun lloc: a l'aire, a la terra o l'aigua. Les administracions públiques haurien de fomentar urgentment la reducció, reutilització i màxim recicl

Els beneficis de menjar en família

Posted by
Els beneficis de menjar en família, salut